Popis elektroinštalácie v typovom prevedení
  • elektroinštalácia začína skrinkou domového rozvádzača vrátane dodávky rozvádzača a odbornej inštalácie podľa platných noriem
  • súčasťou dodávky sú biele alebo béžové zásuvky a vypínače značky Legrand  – Valena. Počet zásuviek, vypínačov či elektrických vývodov svetiel v domoch je daný projektom jednotlivých typov domov. Obvykle býva v každej obytnej miestnosti 1 vývod svetla, 1 vypínač a 4 zásuvky.
  • v štandarde dodávky domu je aj 1 vonkajšia zásuvka (na fasáde domu) s vypínačom prívodu prúdu dovládaným z interiéru
  • dodávka elektromerného rozvádzača a kabeláž medzi elektromerovým a domovým elektrorozvádzačom vrátane poistiek nie je súčasťou rozsahu dodávky RD Rýmařov, zodpovednosť za túto dodávku preberá zákazník vrámci zabezpečenia prípojok IS
  • v štandardnom rozsahu dodávky je ďalej osvetlenie povaly a 2 ks vonkajších osvetľovacích telies
  • ďalšie vnútorné a vonkajšie svietidlá nie sú súčasťou rozsahu dodávky, iba vývody na ne
  • bleskozvod nie je súčasťou dodávky, je možné ho objednať
Inštalácia slaboprúdu
  • v rozsahu dodávky je zvonček pri domových dverách, príprava pre rozvod a pripojenie 1 ks telefónu – bez zásuvky a kabeláže , 2 zásuvky pre káblové pripojení TV vrátane káblového rozvodu v dome
  • v prípade bungalovu len 1 zásuvka a kábel pre pripojenie TV
  • telefónne a iné slaboprúdové vedenia ako napr. výstražná signalizácia a zabezpečovacie zariadenia nie sú súčasťou štandardného rozsahu dodávky RD Rýmařov
Zásuvky a vypínače 

Dodávateľom zásuvek a vypínačov v štandarde pre naše drevostavby je celosvetový líder v tejto oblasti – spoločnost Legrand. Využíváme ich typovú radu Valena. V štandarde dodáváme vo farebnom prevedení biela a béžová.

Presné polohy a počty el. inštalácií sa dohodnú vopred a na stavbe sa presne zrealizujú podľa priania klienta.

Prevedenie typovej elektroinštalácie sa riadi výkresmi elektrických schém a tabuľkami počtu elektrických prístrojov pre každý dom. Počas spracovania konečnej špecifikácie a finalizácie rozmiestnenia elektrických zásuviek a svetelných vývodov v jednotlivých miestnostiach je nutné dodržať normy STN.

Vonkajšie zásuvky je možné dodať v jednoduchom aj dvojitom prevedení.

Konečná špecifikácia – miestnosť po miestnosti sa kontroluje každá stena a navrhnuté umiestnenie zásuviek a vypínačov podľa dokumentácie na realizáciu, ističe v elektromernom rozvádzači (odporúčame si ponechať rezervu naviac – vždy sa hodí).

Ako nadštandard je možné objednať od RD Rýmařov elektronické zabezpečenie domualarm značky Jablotron (rozsah dodávky alarmu je vhodné vopred prekonzultovať s dodávateľom).

Ďalej sa špecifikujú rozvody TV, satelitu, rozhlasu či prípadné rozvody počítačových sietí.

Na osvetlenie v miestnostiach sa ponechávajú voľné vývody, ktoré sa upresnia počtom a umiestnením v strope. Vlastné umiestnenie a dodávku osvetlenia rieši zväčša zákazník (okrem spomínaného osvetlenia na povale a dve vonkajšie svetlá).