Štandardným vybavením našich domov je aj zariadenie E-vodník, ktorý zabezpečí kontrolu nad prívodom vody do Vášho domu.

eVodník® je elektronické zariadenie určené na použitie ako samočinný bezpečnostný uzáver vody v bytoch, rodinných domoch, komerčných prevádzkach, administratívnych budovách, archívoch, štúdiách, školských, sociálnych a zdravotníckych zariadeniach, úradoch a všade tam, kde by ste nechceli, aby vám voda poškodila alebo zničila váš majetok.

Výhody, ktoré E-vodník prináša
  •  chrání váš majetok – automaticky uzavrie hlavný prívod vody, ak dôjde k havárii na vodovodnom rozvode alebo nežiaducemu úniku vody z vodovodných batérií, pretekajúcich toaliet a iných zariadení a spotrebičov na vodovodný rozvod napojených.
  • vďaka špeciálne vyvinutému softvéru rozpozná cielenú spotrebu od nežiadúcej (havárie, netesnosti, úniky a iné, ktoré sú v múroch či iných ťažko dostupných a menej viditeľných miestach alebo naopak spôsobených z nedbanlivosti alebo úmyslu) a v prípade vyhodnotenia nežiaduce „spotreby „vody automaticky hlavný prívod vody uzavrie a signalizáciou uvedomí užívateľa, prečo k uzavretiu došlo.
  • šetrí vaše financie – online vás informuje, aké množstvo vody v danom čase vodovodným rozvodom pretieklo a ukáže, koľko vás taká spotreba stojí (minútovo, hodinovo, denne, mesačne).
  • ušetrí nemalé finančné prostriedky, čas, psychické vypätie i fyzickú námahu spojenú s likvidáciou škody spôsobené vytopením objektu vodou, pretože takýmto prípadom predchádza. Prevencia je vždy lacnejšie ako odstraňovanie škôd a platenie účtov za „spotrebovanú“ vodu.
  • komunikuje s modernými technológiami, obsahuje vzdialenú správu – je možné ho diaľkovo cez Internet ľahko nastaviť, ovládať a sledovať z akéhokoľvek miesta na svete oprávnenými používateľmi systému.
  • oprávnených užívateľov informuje o zásahu a dôvodu zásahu e-mailom alebo prostredníctvom SMS. Užívateľ sa tak okamžite dozvie, že došlo k poruche na vodovodnom rozvode alebo nadlimitnímu odberu vody v objekte a že došlo k uzavretiu prívodu vody.