Dnešná doba si už vyžaduje energeticky efektívny dom. Na dosiahnutie značných úspor na energiách dostanete k domu inteligentný systém riadeného pretlakového vetrania Siemens Synco Living.

Vetranie a vykurovanie pomocou systému Siemens Synco Living

Naše domy sú takmer úplne vzduchovo nepriepustné a tým aj energeticky úsporné. Ale veľakrát sa u našich klientov stretávame s nesprávnymi návykmi vetrania, čo má za následok zlú kvalitu zvuku. Priamym dôsledkom nedostatočného vetrania je vyššia vlhkosť a tá môže spôsobovať vznik plesní, ktoré okrem iného poškodzujú aj samotnú konštrukciu objektu. Klasický spôsob vetrania otváraním okien a dverí je jedným zo spôsobov ako zabezpečiť výmenu vzduchu. Nie je to ale najefektívnejší spôsob. Najmä v zime, keď do domu prúdi veľmi studený vzduch.

Preto ponúkame moderné technologické riešenie využívajúce riadené pretlakové vetranie v spolupráci s inteligentným systémom riadenia a automatizácie Siemens Synco Living. Systém Synco Living vám pomôže jednoducho a pohodlne riadiť vykurovanie, ventiláciu a klimatizáciu. Okrem regulácie vám aj zrozumiteľnou formou zobrazuje údaje o spotrebe. Pre vás tento systém znamená až 30% úspornej energie na vykurovanie a pre životné prostredie nižšie emisie CO2. Tým môže váš dom dosiahnuť lepšie výsledky pri výpočte energetickej náročnosti.

Elektrokotol a teplovodné rozvody sú nahradene efektívnymi elektronickými konvektormi. Teplú vodu vám pripraví závesný elektricky vyhrievaný zásobník s objemom 160 l.

Inteligentný systém dokáže sám rozpoznať počiatok i koniec vykurovacieho obdobia, a to na základe vnútorných a vonkajších teplôt. Teplotu je možné riadiť autonómne v jednotlivých miestnostiach domu, a to podľa priania jeho obyvateľov či týždenných programov. Systém Synco Living dokáže regulovať teplotu v jednotlivých miestnostiach s presnosťou ± 0,2°C (klasické termostaty spínajú s presnosťou ± 1°C). V každej miestnosti je teda zapnutý konvektor, iba kým nie je dosiahnutá požadovaná teplota. Tento systém je vysoko efektívny a nedochádza k omeškaniam, ktoré bývajú spôsobené zapnutím a vypnutím zdroja tepla. Neustále sledovanie kvality vzduchu, detekcia jednotlivých činností a optimálnej kooperácie umožňujú čo najefektívnejšiu súčinnosť a úsporu energií. Synco Lyving minimalizuje tepelné straty pri vetraní a znižuje spotrebu potrebu energie na vetranie domu. Neopomenuteľnou funkciou je aj centrálne tlačidlo prítomnosti.

Kvalita vzduchu je strážená pomocou integrovaného snímača, ktorý meria aktuálnu hladinu CO2  a zaistí jeho výmenu. Automatické nútené vetranie zabráni vzniknutiu vonkajšieho hluku, prachu, peľov či hmyzu. Vnútorné prostredie je teda optimálne pre malé deti či alergikov.

Teplota je prísne strážená v každej miestnosti podľa jej využitia, takže stabilné prostredie je v celom objekte. Riadiaci systém sleduje aktivity obyvateľov domácnosti (varenie, kúpanie, návštevy a podobne) a automaticky dodáva dostatok filtrovaného čerstvého vzduchu. Systém vám aj ukáže, ktoré okná sú otvorené, údaje o spotrebe tepla ,chladu, studenej a teplej vody, plynu a elektrickej energie. Navyše, údaje o spotrebe sú pravidelne zasielané e-mailom a sú prístupné aj cez internet odpočty je možné automaticky zasielať správcovským firmám.

Systém automatizácie domácnosti Synco Living je možné rozšíriť o systém centrálneho ovládania osvetlenia, elektrospotrebičov a žalúzií či roliet. Možno ním tiež efektívne riadiť klimatizáciu jednotlivých miestností. Ochranu rodinného domu a pocit bezpečia je možné zvýšiť pomocou dymových a okenných senzorov.

Menu