Štandard vybavenia našich domov je vyšší, než na aký ste zvyknutí na Slovensku, a poskytuje kvalitné a komfortné bývanie. Subdodávateľmi každého prvku sú overení výrobcovia a väčšina z nich poskytuje aj predĺženú záruku.

Vykurovanie – príprava tepla je v rodinných domoch RD Rýmařov v kategórii ECONOMY a STANDARD zabezpečovaná pomocou tepelného čerpadla vzduch-vzduch. V miestnostiach sú umiestené vnútorné jednotky tepelného čerpadla, ktoré majú možnosť v letných mesiacoch dom aj ochladzovať.
Na doplnenie sú v miestnostiach inštalované elektrické priamo-výhrevné panely.
Na ohrev teplej úžitkovej vody slúži stacionárny zásobník TUV s objemom 200 l, kde je voda ohrievaná pomocou integrovaného tepelného čerpadla.