Všetko musí byť postavené na pevných základoch a to platí nie len v živote, ale najmä pri stavbe domu. Pri riešení založenia stavby rodinného domu je najdôležitejšia podmienka, aby základové konštrukcie bezpečne preniesli zaťaženie stavby na únosnú základovú pôdu. Predíde sa tak prípadným poruchám v dôsledku nežiaduceho poškodenia samotných základov, ale aj stavby celkovo.

Základová doska od RD Rýmařov

Základová doska pre drevostavby sa dnes vôbec nelíši od základovej dosky pre murované domy. To znamená, že pre naše montované drevostavby používame systém výstavby spodnej stavby založený na princípe monolitických základových pásov, debniacich tvárnic a armovanej základovej doske.

Pri kotvení stien k doske používame špeciálnu technológiu, vďaka ktorej nedochádza k narušeniu hydroizolácie, poprípade protiradónovej izolácie.

Pri štandardnej dodávke základovej dosky zaistíme zemné práce, spojené s hĺbením základov, realizáciou základových pasov, hydroizolovaním, vyliatím základovej dosky betónom a vyvedením sieťových prípojok nad dosku.

V našej ponuke moderných drevostavieb môžete nájsť už pomerne veľké množstvo domov, ktoré majú základovú dosku v cene. Viac informácií o týchto domoch nájdete v sekcií katalógu.

Kontrola základovej dosky

Ak budete zhotovovať dosku svojpomocne alebo prostredníctvom svojho dodávateľa, pomôžeme vám s kontrolou dôležitých prestupov a rozmerov dosky.

Keď je doska hotová, zabezpečíme vám prostredníctvom pracovníka RD Rýmařov prevzatie základovej dosky, ktorý skontroluje jej rovinnosť a presnosť a dosku preberie. Tým je garantovaná následná bezproblémová montáž samotného domu.

Naše montované domy sú takmer absolútne presné a rovné a to isté musí platiť aj pre podklad na ktorý sa bude dom upevňovať.
Tolerancia rozmerov a výšok je pre obvodové rozmery dosky 15 mm, na dĺžku diagonály je to 20 mm, max. povolený výškový rozdiel je 15 mm a pri osiach inštalačných prestupov je to +/- 15 mm.

Ak si netrúfate vyhotoviť takúto presnú základovú dosku svojpomocne, obráťte sa na nás. Základovú dosku a základy vám zhotoví priamo RD Rýmařov. Na základe projektu vám zabezpečíme cenovú ponuku na základovú dosku pre váš dom. Ak si budete želať, oslovíme aj preverenú miestnu stavebnú firmu a zabezpečíme vám tak dve cenové ponuky.