Takmer nulový dom?

Od 1.1.2021 naše domy spĺňajú energetickú triedu A0

Už od roku 2016 naše domy spĺňajú energetickú triedu A. Postupom času, ako sa energetická vyhláška mení a upravuje reagujeme a domy vylepšujeme tak, aby spĺňali aktuálne platné energetické požiadavky.
naše domy spĺňajú energetickú triedu A0

Od roku 2021 platia na Slovensku nové požiadavky na energetickú úspornosť rodinných domov. Dom, ktorý bude žiadať o stavebné povolenie po 1.1.2021 musí podľa vyhlášky č. 364/2012 Z.z. spĺňať predpísané parametre triedy A0 – dom s takmer nulovou potrebou energie – zjednodušene takmer nulový dom

Preto sme naše katalógové domy (okrem rekreačných mini) opäť prispôsobili a vylepšili:
– zlepšili sme zateplenie stien -už boli v triede A0, ale teraz majú U=0,12 W/(m².K)
– pridali zateplenie do strešných panelov, teraz majú U=0,09 W/(m².K)
– doplnili zateplenie stropu v bungalove, teraz má U=0,14 W/(m².K)
– zlepšili parametre okien
– dom vybavili dvoma tepelnými čerpadlami (jedno na vykurovanie, druhé na vetranie)

Prečo? Čo je potrebné urobiť? Kedy domy spĺňajú energetickú triedu A0? Skúsime byť stručný a zrozumiteľný. V praxi to znamená, že váš dom musí splniť nasledovné:

Dom musí mať dobré tepelnoizolačné vlastnosti jeho obálky

Steny, stropy, podlaha, ale aj okná a dvere musia spĺňať predpísané parametre.

Musíte použiť vhodný zdroj vykurovania a ohrevu teplej úžitkovej vody.

Vhodný = dostatočne úsporný, aby vám aj po prepočte „primárna energia“ vyšla v predpísanom rozsahu.

Ukazovateľ energetickej hospodárnosti budovy je potom “Primárna energia” ktorá musí byť do 54 kWh/(m2*a)

 • primárna energia sa určuje výpočtom celkovej spotreby energií s prepočítaním ich faktorov vplyvu na životné prostredie 
 • na celkovú spotrebu energií má vplyv tepelno-izolačná obálka domu
 • na celkovú spotrebu má takmer zanedbateľný vplyv efektivita technológie (všetky majú vysokú efektivitu)
 • prepočet faktorom vplyvu na ŽP výrazne ovplyvňuje výslednú primárnu energiu!
 • elektrická energia má napr. faktor 2,2; ale plyn iba 1,1; a drevo 0,2!

Tepelnoizolačné vlastnosti obálky domu, ktorý spĺňa energetickú triedu A0

Naše domy (okrem rekreačných domov) sú navrhnuté tak, aby ich steny, stropy a výplne otvorov spĺňali teplotechnické požiadavky novej normy. 

Obálka nášho domu spĺňa parametre požadované A0

Obvodová stena U = 0,12 W/m2.K, strop bungalovu U = 0,14 W/m2.K, strešná konštrukcia 0,90 W/m2.K

Výplne otvorov domu spĺňajú parametre požadované A0

Okná, balkónové dvere U = 0,82 W/m2.K, vchodové dvere U = 1,2 W/m2.K

Požiadavky na hodnoty U (súčiniteľ prestupu tepla) cez konštrukcie sú v nasledovnej tabuľke:

Zdroj vykurovania a ohrevu TUV domu, ktorý spĺňa energetickú triedu A0

Ten je potrebné zvoliť tak, aby celková potreba tepla pre obe zložky, prepočítaná faktorom primárnej energie nepresiahla 54 kWh/(m2*a)

Tu je voľba zložitejšia, požadovaná hodnota sa dá dosiahnuť rôznymi kombináciami, ktorých je vo výsledku veľké množstvo. Preto vám každý radí niečo iné, zvyčajne to, čo práve predáva. My sme sa na to pozreli prakticky:

 • čo najjednoduchšia a najznámejšia technológia
 • relatívne ľahko nahraditeľná iným výrobcom a po “doslúžení” inou modernejšou
 • bežne dostupná aj na našom trhu
 • ak už mám investovať do drahšej technológie, môže mať aj inú funkciu? napr. môžeme systémom aj chladiť?

Preto sme na teraz (rok 2021) zvolili do bežnej výbavy domu 2x tepelné čerpadlo.

Na vykurovanie používame tepelné čerpadlo vzduch/vzduch a doplnili sme obytné miestnosti elektrickými priamo-výhrevnými panelmi na dokurovanie.

Na výrobu TUV používame 160L zásobník s ohrevom vody malým tepelným čerpadlom.

Vďaka tomu naše domy spĺňajú energetickú triedu A0. Túto technológiu však nikomu nenútime – sme otvorení akejkoľvek inej kombinácii, ktorá vám dokáže usporiť a splniť požadované parametre napr: 

 • elektrické vykurovanie, rekuperácia a fotovoltické panely
 • tepelné čerpadlo a rekuperácia 
 • tepelné čerpadlo vzduch/voda so zásobníkom na TUV
 • plynové vykurovanie, solárny ohrev TUV a rekuperácia
 • vykurovanie a ohrev TUV biomasou (drev.pelety, štiepka)
 • atď.

Viac informácií nájdete už onedlho na samostatnej stránke k tejto problematike: Vykurovanie a technológie v montovanom dome

Pozrite si náš katalóg domov v triede A0

Mohlo by vás zaujímať:

null

Montované domy

viac ako 40 katalógových domov v ponuke

null

Cenník

ceny našich montovaných domov

null

Ako staviame?

certifikované materiály, presná výroba a precízna montáž

null

Prečo stavať s nami?

istota, spoľahlivosť a množstvo realizácií