Doplnkové služby projektanta

Osadenie domu, pripojenie na IS, geodet, doplnková dokumentácia na stavebné povolenie

Ceny projektov

Ponúkame Vám realizáciu všetkých doplnkových projektov k spodnej stavbe domu, ako aj doplnkové projekty k realizácií okolia domu. Na všetky tieto projekty majú naši klienti zľavy.

Okrem toho ponúkame prostredníctvom partnerov aj ostatné služby potrebné pri stavbe domu: geológa, geodeta, stavebný dozor, statický posudok, požiarnu správu, revízne správy atď.

Projekty k spodnej stavbe domu

Projekty k spodnej stavbe domu
CenaKlienti ModerneDomy.sk*Poznámky
Zdravotechnika (voda a kanalizácia)
napojenie na IS
180 €150 €projekt vhodný na stavebné povolenie
Elektrika napojenie na IS180 €150 €projekt vhodný na stavebné povolenie
Plyn napojenie na IS180 €150 €projekt vhodný na stavebné povolenie
Projekt základovej dosky (statické
posúdenie na rovinu a mierny svah)
240-260 €180-200 €projekt vhodný na stavebné povolenie
Osadenie, výmery, situácia99 €79 €projekt vhodný na stavebné povolenie
Spolu projekty k spodnej stavbe domu879 €
*Cena pre zákazníkov kupujúcich aj domZĽAVA -170 €709 €platí po podpise Zmluvy o dielo

Tieto projekty je potrebné doložiť k žiadosti o stavebné povolenie. Nepotrebujete všetky projekty, iba tie, ktoré si vyžiada príslušný stavebný úrad. V prípade, že budete potrebovať nejaký ďalší projekt, radi vám ho vypracujeme.

Projekt základovej dosky sme zahrnuli medzi tieto často žiadané projekty klientov, je to projekt na základe ktorého viete vybrať stavebnú firmu na zakladanie domu do konkrétneho terénu. K nemu je potrebné vyjadrenie geotechnika a statika, ktoré sú spoplatnené podľa zložitosti podložia a podmienok pozemku, preto je cena cca (od do). Na vyjadrenie je potrebné aj geologické posúdenie pôdy na pozemku – viď nižšie.
V prípade, že potrebujete realizačný projekt zakladania domu, cena je od cca 890,- € (opäť podľa zložitosti a nutnosti vyjadrení profesných odborníkov – geológ, geotechnik, statik, projektant atď.)

Doplnkové projekty

Doplnkové projektyCenaKlienti ModerneDomy.sk*Poznámky
Dve drobné stavby - prístrešok na auto a altánok alebo podľa vášho výberu.160 €120 €projekt vhodný na stavebné povolenie
Projekt spevených plôch a oplotenia160 €120 €projekt vhodný na stavebné povolenie
Projekt odvodu dažďových vôd119 €89 €projekt vhodný na stavebné povolenie
Spolu doplnkové projekty k stavbe domu439 €
*Cena pre zákazníkov kupujúcich aj dom-110 €329 €

Tieto projekty nepotrebujete k žiadosti o stavebné povolenie. Sú to však najčastejšie žiadané doplnkové projekty, preto sme spracovali ich ceny. V prípade, že budete potrebovať nejaký ďalší projekt, radi vám ho vypracujeme.

Ostatné služby pre klientov

Ostatné služby pre klientovOrientačná cena (presná cena bude spracovaná
podľa konkrétneho množstva prác)
Poznámky
Geodetické práce150-450 €podľa rozsahu prác, veľkosti a zložitosti terénu
Geologický prieskum300 až 1200 €
na vyžiadanie
podľa rozsahu prác (výskum, meranie radónu...)
Statický posudok180 až 590 €
na vyžiadanie
podľa náročnosti statického posúdenia
Požiarna správa a projekt pre HaZZ89 €
Projekt bleskozvodu89 €
Energetický certifikát domu99 €pre klientov, ktorým sme zhotovili PEH. Pre neklientov platí cena 250 €

Všetky uvedené ceny sú s DPH. ModerneDomy.sk je platcom DPH. Tento cenník platí od 1.1.2018 až do vydania nového. Právo na zmeny v cenníku sú vyhradené!

* klienti ModerneDomy.sk – cena je platná pre zákazníkov spoločnosti ModerneDomy.sk, ktorí s nami postavia montovaný dom od RD Rýmařov.
V prípade, že majú zákazníci podpísanú „Zmluvu o budúcej zmluve“ na montovaný dom od RD Rýmařov, ponúkame im rovno nižšiu, zľavnenú cenu. Budúcim zákazníkom, ktorí nemajú uzatvorenú žiadnu zmluvu, bude fakturovaná plná cena a ak uzatvoria neskôr zmluvu o dielo a postavia si dom s RD Rýmařov, zľavu im dodatočne priznáme a dobropisujeme. Zákazníkom, ktorí napokon neuzatvoria „Zmluvu o dielo“ a nepostavia dom s RD Rýmařov, nebude priznaná zľava v objednávke a bude im fakturovaná plná cena bez zľavy.

Kam ďalej

null

Montované domy

viac ako 40 montovaných domov v ponuke

null

Cenník

cenník montovaných domov

null

Ako staviame?

certifikované materiály, presná výroba a precízna montáž

null

Prečo stavať s nami?

istota, spoľahlivosť a množstvo realizácií