Steny našich domov

Z čoho sa skladajú steny montovaného domu?

Kvalitné a certifikované materiály tvoria základ steny nášho montovaného domu a zabezpečujú mu dlhú trvácnosť.

Steny našich montovaných domov tvorí masívny drevený rám s vloženou tepelnoizolačnou vrstvou z minerálnej vlny. Tento princíp dreveného rámu vyplneného izoláciou sa nám v skladbe steny zopakuje ešte raz, v menšej dimenzii smerom do interiéru. Nazýva sa inštalačná predstena, ktorá slúži ako vrstva na vedenie inštalácii v obvodovej stene a najmä ako vrstva brániaca poškodeniu parozábrany. Táto fólia sa nachádza medzi inštalačnou predstenou a hlavným nosným rámom a zabezpečuje vzduchotesnosť stavby.

Drevený rám s izoláciou je z obidvoch strán opláštený kvalitnou sádrovláknitou doskou Fermacell, ktorá zvyšuje statickú pevnosť a protipožiarnu bezpečnosť konštrukcie, zvyšuje jej odolnosť proti hluku. Steny našich montovaných domov majú preto dlhšiu životnosť ako iné domy.

Na panel sa z exteriérovej strany aplikuje ešte termofasáda – dodatočná tepelná izolácia, ktorá je v prípade štandardu hrubá 10 cm a je zo šedého polystyrénu.

Štandard

V cene všetkých domov, pokiaľ nie je uvedená lepšia. Stena v energetickej triede A s U = 0,148 W/m2.K

EVO

Stena s dodatočným zateplením termofasády aj inštalačnej predsteny s U = 0,10 W/m2.K vhodná aj pre pasívne domy

Difúzne otvorená

Difúzne otvorená stena s U = 0,14 W/m2.K na báze minerálnej vlny a fermacell vapor

Schémy obvodových stien, priečok, stropu a strechy

SCHÉMA OBVODOVEJ STENY S IZOLAČNOU PREDSTENOU – PRE NÍZKOENERGETICKÝ DOM – ŠTANDARD

1. Fermacell – sádrovláknitá doska hr. 15 mm
2. drevený rám vyplnený tepelnou izoláciou (minerálna vlna) ISOVER, hr. 40 mm
3. Parozábrana TYVEK fólia
4. Drevený rám vyplnený tepelnou izoláciou (minerálna vlna) ISOVER, hr. 120 mm
5. Fermacell – sádrovláknitá doska hr. 15 mm
6. Termofasáda – sivý polystyrén s kompletným fasádnym systémom hr. 107 mm

Obvodová stena v cene domu dosahuje súčiniteľ prechodu tepla U = 0,148 W/m2.K už pri štandardneji hrúbke 29,7 cm. Obvodová stena všetkých našich domov spĺňa energetickú triedu A0.

Požiarna odolnosť steny je REI 30 (nosnosť, celistvosť, izolácia min.30 minút).

SCHÉMA VNÚTORNEJ NOSNEJ PRIEČKY

1. Fermacell – sádrovláknitá doska hr. 15 mm
2. drevený rám vyplnený tepelnou izoláciou (minerálna vlna) ISOVER, hr. 120 mm
3. Fermacell – sádrovláknitá doska hr. 15 mm

Hrúbka celkovo 150 mm

Kvalitná konštrukcia a izolácia v priečkach zabezpečuje v dome nízku hlučnosť oproti lacným drevostavbám. Steny spĺňajú požadovanú normu (Rw 42 db) a v dome nie je väčší hluk ako v bežnom murovanom. Zároveň stena spĺňa aj požiarnu odolnosť REI 30

SCHÉMA VNÚTORNEJ DELIACEJ PRIEČKY

1. Fermacell – sádrovláknitá doska hr. 15 mm
2. drevený rám vyplnený tepelnou izoláciou (minerálna vlna) ISOVER, hr. 60 mm
3. Fermacell – sádrovláknitá doska hr. 15 mm

Hrúbka celkovo 90 mm

SCHÉMA STREŠNEJ KONŠTRUKCIE – PRE NÍZKOENERGETICKÝ DOM – ŠTANDARD

1. Strešná krytina (betónová alebo poplatovaný plech)
2. Strešné late hr. 33 mm
3. Kontralate hr. 33 mm
4. Difúzna fólia
5. Krokvy 60 x 180 mm, vzduchová medzera 30 mm, laťovanie 60 mm vyplnené tepelnou izoláciou (minerálna vlna) ISOVER, hr. 240 mm
6. Parozábrana TYVEK fólia
7. Fermacell – sádrovláknitá doska hr. 15 mm

Hrúbka celkovo 351 mm
Súčiniteľ prestupu tepla U = 0,17 W/m2.K

Strešná konštrukcia v energetickej triede A má pri hrúbke 440 až 530 mm súčiniteľ prechodu tepla až U = 0,096 W/m2.K

Požiarna odolnosť strešnej konštrukcie je REI 60 (nosnosť, celistvosť, izolácia min.60 minút).

SCHÉMA STROPU NAD PODKROVÍM – PRE NÍZKOENERGETICKÝ DOM – ŠTANDARD

1. tepelná izolácia (minerálna vlna) ISOVER hr. 100 mm
2. Drevotriesková doska hr. 22mm
3. Stropný nosník 60 x 180 mm, vyplnený tepelnou izoláciou (minerálna vlna) ISOVER, hr. 180 mm
4. Parozábrana TYVEK fólia
5. Rošt z latí hr. 30 mm
6. Sádrokartónová doska hr. 15 mm

Hrúbka celkovo 347 mm
Súčiniteľ prestupu tepla U = 0,17 W/m2.K

Strop nad podkrovím bungalovu v energetickej triede A0 má pri hrúbke 420 mm súčiniteľ prechodu tepla U = 0,129 W/m2.K

Požiarna odolnosť stropu je REI 60 (nosnosť, celistvosť, izolácia min.60 minút).

SCHÉMA STROPU NAD PRÍZEMÍM – PRE NÍZKOENERGETICKÝ DOM – ŠTANDARD

1. Podlahová krytina hr. 10 mm (parkety, dlažba, koberec)
2. Fermacell – podlahový dielec hr. 25 mm
3. Drevovláknitá mäkká doska hr. 60 mm
4. Mirelon podložka – kročajova izolácia
5. Drevotriesková doska hr. 22mm
6. Stropný nosník 60 x 240 mm, vzduchová medzera 120 mm, vyplnené tepelnou izoláciou (minerálna vlna) ISOVER, hr. 120 mm
7. Rošt z latí hr. 30 mm
8. Dve vrstvy sádrokartónovej dosky hr. 2 x 12,5 mm

Hrúbka celkovo 412 mm
Konštrukcia medzistropných panelov sa vyznačuje dobrými akustickými vlastnosťami nielen na vzduchovú nepriezvučnosť (Rw 55 db), ale aj kročajovú nepriezvučnosť (Ln,w 56 db). Preto je aj našich poschodových domoch zanedbateľná hlučnosť.

Požiarna odolnosť stropu je REI 60 (nosnosť, celistvosť, izolácia min.60 minút).

SKLADBA PODLAHY NA TERÉNE – PRE NÍZKOENERGETICKÝ DOM – ŠTANDARD

1. podlahová krytina hr. 10 mm (parkety, dlažba, koberec)
2. Fermacell podlahový dielec (suchý podklad) hr. 25 mm
5. Tepelná izolácia Polystyrén 100 mm EPS 200
6. podsyp 20 mm
7. PE fólia
8. vrstvy základovej dosky

Hrúbka celkovo cca 150 mm
Súčiniteľ prestupu tepla U = 0,267 W/m2.K

Vzhľadom na uloženie podlahy na základovej doske je pre nízkoenergetický dom postačujúca 15 cm hrúbka izolácie. Základy pasívneho domu ukladáme na špeciálnu izoláciu s lepšími parametrami.

expand_more
SCHÉMA OBVODOVEJ STENY S PREDSTENOU – PRE PASÍVNY DOM

1. Fermacell – sádrovláknitá doska hr. 15 mm
2. drevený rám vyplnený tepelnou izoláciou (minerálna vlna) ISOVER, hr. 60 mm
3. Parozábrana
4. Drevený rám vyplnený tepelnou izoláciou (minerálna vlna) ISOVER, hr. 180 mm
5. Fermacell – sádrovláknitá doska hr. 15 mm
6. Termofasáda – sivý polystyrén s kompletným fasádnym systémom hr. 187 mm

Hrúbka celkovo 457 mm
Súčiniteľ prestupu tepla U = 0,10 W/m2.K

expand_more
DIFÚZNE OTVORENÁ KOŠTRUKCIA OBVODOVEJ STENY

1. Fermacell sádrovláknitá doska hr. 15 mm
2. Drevený hranol 40 x 40 mm (smrek) vyplnený tepelnou izoláciou z minerálnej vlny ISOVER hr. 40 mm
3. Fermacell VAPOR sádrovláknitá doska hr. 13 mm
4. Drevený hranol 60 x 120 mm (smrek) vyplnený tepelnou izoláciou z minerálnej vlny ISOVER hr. 120 mm
5. Fermacell sádrovláknitá doska hr. 15 mm
8. Termofasáda z minerálnej vlny ROCKWOOL  – 2 x 80 mm
9. Difúzne otvorený fasádny systém hr. 7 mm

Hrúbka celkovo cca 370 mm
Súčiniteľ prestupu tepla U = 0,14 W/m2.K

Naša štandardná obvodová stena je v energetickej triede A

Konštrukcia domov je vytvorená tak, aby dom spĺňal ekologické a ekonomické vlastnoti moderných drevostavieb. Dnes už môžeme konštatovať, že ide o overenú a spoľahlivú konštrukciu montovaného domu, ktorá vykazuje nielen skvelé kvalitatívne a tepelno-izolačné vlastnosti, ale ponúka širokú variabilitu úprav a dispozičných zmien pri zachovaní kvalitatívnych parametrov domu. Týmto systémom je možné dokonca vybudovať viacpodlažné budovy aj bytové domy.

Ako vyzerá konštrukcia nášho montovaného domu?

Kam ďalej?

null

Materiály montovaného domu

Dokonale vysušené drevo, sádrovláknité dosky a izolácia

null

Steny našich domov

Aké typy stien sú v našich drevodomoch?

null

Konštrukcia drevodomu

Steny, priečky, podlahy, stropy a strecha? Čo ešte tvorí dom?

null

Certifikáty

Máme Európsky certifikát. Aké ešte potvrdenia kvality máme?

null

Ekologické a ekonomické

Zdravé montované domy. Myslíte, že stena nášho domu sa môže jesť?

null

Výhody drevostavby

Prečo si postaviť modernú drevostavbu a nie OSB dom?

Menu