Steny našich domov

Z čoho sa skladajú steny montovaného domu?

Kvalitné a certifikované materiály tvoria základ steny nášho montovaného domu a zabezpečujú mu dlhú trvácnosť.

Stena PREMIUM -> pre takmer nulový dom
u nás v cene domu

Steny našich montovaných domov tvorí masívny drevený rám s vloženou tepelnoizolačnou vrstvou z minerálnej vlny. Dreveného rám vyplnený izoláciou sa v skladbe steny zopakuje ešte raz, v menšej dimenzii smerom do interiéru. Nazýva sa inštalačná predstena, ktorá slúži ako vrstva na vedenie inštalácii v obvodovej stene a najmä ako vrstva brániaca poškodeniu parozábrany. Táto sa nachádza medzi inštalačnou predstenou a hlavným nosným rámom a zabezpečuje vzduchotesnosť stavby.

Drevený rám s izoláciou je z obidvoch strán opláštený kvalitnou sádrovláknitou doskou Fermacell, ktorá zvyšuje statickú pevnosť a protipožiarnu bezpečnosť konštrukcie, zvyšuje jej odolnosť proti hluku. Steny našich montovaných domov majú preto dlhšiu životnosť ako iné domy. 

Na panel sa z exteriérovej strany aplikuje ešte termofasáda – dodatočná tepelná izolácia, ktorá je v prípade štandardu hrubá 15 cm a je zo šedého grafitového polystyrénu.

Stena Premium -> takmer nulový dom

V cene všetkých domov, pokiaľ nie je uvedená lepšia. Stena v energetickej triede A s U = 0,120 W/m2.K

Difúzne otvorená stena

Difúzne otvorená stena s U = 0,131 W/m2.K na báze minerálnej vlny a fermacell vapor

Schémy obvodových stien, priečok, stropu a strechy

SCHÉMA OBVODOVEJ STENY S IZOLAČNOU PREDSTENOU PREMIUM -> TAKMER NULOVÝ DOM

1. Fermacell – sádrovláknitá doska hr. 15 mm
2. drevený rám vyplnený tepelnou izoláciou (minerálna vlna) ISOVER, hr. 40 mm
3. Parozábrana TYVEK fólia
4. Drevený rám vyplnený tepelnou izoláciou (minerálna vlna) ISOVER, hr. 120 mm x 60 mm
5. Fermacell – sádrovláknitá doska hr. 15 mm
6. Termofasáda – sivý polystyrén s kompletným fasádnym systémom hr. 157 mm

Obvodová stena v cene domu dosahuje súčiniteľ prechodu tepla U = 0,12 W/m2.K už pri štandardnej hrúbke 34,7 cm. Obvodová stena všetkých našich domov spĺňa energetickú triedu A0.

Požiarna odolnosť steny je REI 60 DP3 (REI 90 DP3 pre rám 120x120mm), REW 60 DP3 (platí pre max. 4 podlažnú zástavbu).

Vzduchová nepriezvučnosť R=44 dB

SCHÉMA VNÚTORNEJ NOSNEJ PRIEČKY PREMIUM -> AKUSTICKÁ ZÁBRANA HLUKU

1. Fermacell – sádrovláknitá doska hr. 15 mm
2. drevený rám vyplnený tepelnou izoláciou (minerálna vlna) ISOVER, hr. 120 mm
3. Fermacell – sádrovláknitá doska hr. 15 mm

Hrúbka celkovo 150 mm

Kvalitná konštrukcia a izolácia v priečkach zabezpečuje v dome nízku hlučnosť oproti lacným drevostavbám. Steny spĺňajú požadovanú normu (Rw 42 db) a v dome nie je väčší hluk ako v bežnom murovanom. Zároveň stena spĺňa aj požiarnu odolnosť REI 60 Dp2.

SCHÉMA VNÚTORNEJ DELIACEJ PRIEČKY

1. Fermacell – sádrovláknitá doska hr. 15 mm
2. drevený rám vyplnený tepelnou izoláciou (minerálna vlna) ISOVER, hr. 60 mm
3. Fermacell – sádrovláknitá doska hr. 15 mm

Hrúbka celkovo 90 mm

SCHÉMA SEDLOVEJ STREŠNEJ KONŠTRUKCIE -> STRECHA PREMIUM

1. Strešná krytina (betónová alebo poplatovaný plech)
2. Strešné late hr. 33 mm
3. Kontralate hr. 33 mm
4. Difúzna fólia (kontaktná)
5. Nadkrokvová izolácia 80 mm
6. Drevovláknitá doska DHF 15 mm
7. Krokvy 60×240 mm
8. Parozábrana TYVEK fólia
9. Latovanie 30×60 mm (vyplnené tepelnou izoláciou 30 mm)
10.Fermacell – sádrovláknitá doska hr. 15 mm

Hrúbka celkovo 446 mm
Súčiniteľ prestupu tepla U = 0,100 W/m2.K

Strešná konštrukcia v energetickej triede A má pri hrúbke 440 až 530 mm súčiniteľ prechodu tepla až U = 0,096 W/m2.K

Požiarna odolnosť strešnej konštrukcie je REI 30 DP3.

SCHÉMA PLOŠNEJ STREŠNEJ KONŠTRUKCIE PREMIUM

1. Oplechovanie (titanzinok)
2. Hydroizolačná fólia z PVC
3. Separačná fólia
4. Škárové kliny z EPS polystyrénu (strešné) (min. 180 mm)
5. Parozábrana TYVEK fólia
6. Drevotrieska 22 mm
7. Strešný nosník 60×240 mm, tepelná izolácia 240 mm
8. Rošt z lát 30 mm
9. 2x sadrokartón 12,5 mm
10.Obvodová stena
11. Strešná atika

Hrúbka celkovo 497 mm
Súčiniteľ prestupu tepla U = 0,079 W/m2.K

Požiarna odolnosť REI 60 DP2

Strešná konštrukcia v energetickej triede A má pri hrúbke 440 až 530 mm súčiniteľ prechodu tepla až U = 0,096 W/m2.K

Požiarna odolnosť strešnej konštrukcie je REI 30 DP3.

SCHÉMA STROPU NAD PODKROVÍM

1. tepelná izolácia (minerálna vlna) ISOVER hr. 100 mm
2. Drevotriesková doska hr. 22 mm
3. Stropný nosník 60 x 180 mm, vyplnený tepelnou izoláciou (minerálna vlna) ISOVER, hr. 180 mm
4. Parozábrana TYVEK fólia
5. Rošt z latí hr. 30 mm
6. Protipožiarna sádrokartónová doska hr. 15 mm

Hrúbka celkovo 347 mm
Súčiniteľ prestupu tepla U = 0,140 W/m2.K

Požiarna odolnosť REI 30 DP3

Strop nad podkrovím bungalovu v energetickej triede A0 má pri hrúbke 420 mm súčiniteľ prechodu tepla U = 0,129 W/m2.K

Požiarna odolnosť stropu je REI 60 (nosnosť, celistvosť, izolácia min.60 minút).

SCHÉMA STROPU NAD PRÍZEMÍM -> AKUSTICKÁ ZÁBRANA HLUKU

1. Podlahová krytina hr. 10 mm (parkety, dlažba, koberec)
2. Fermacell – podlahový dielec hr. 25 mm
3. Drevovláknitá mäkká doska 3×15 mm
4. Fermacell 15 mm
5. Drevotriesková doska hr. 22 mm
6. Stropný nosník 60 x 240 mm, vzduchová medzera 120 mm, vyplnené tepelnou izoláciou (minerálna vlna) ISOVER, hr. 120 mm
7. Rošt z latí hr. 30 mm
8. Dve vrstvy sádrokartónovej dosky hr. 2 x 12,5 mm

Hrúbka celkovo 412 mm
Konštrukcia medzistropných panelov sa vyznačuje dobrými akustickými vlastnosťami nielen na vzduchovú nepriezvučnosť (Rw 55 db), ale aj kročajovú nepriezvučnosť (Ln,w 56 db). Preto je aj našich poschodových domoch zanedbateľná hlučnosť.

Požiarna odolnosť stropu je REI 60 (nosnosť, celistvosť, izolácia min.60 minút).

SKLADBA PODLAHY NA TERÉNE – PRE TAKMER NULOVÝ DOM – PREMIUM

1. podlahová krytina hr. 10 mm (parkety, dlažba, koberec)
2. Fermacell podlahový dielec (suchý podklad) hr. 25 mm
5. Tepelná izolácia Polystyrén 100 mm EPS 200
6. podsyp 20 mm
7. PE fólia
8. vrstvy základovej dosky

Hrúbka celkovo cca 150 mm
Súčiniteľ prestupu tepla U = 0,267 W/m2.K

Vzhľadom na uloženie podlahy na základovej doske je pre nízkoenergetický dom postačujúca 15 cm hrúbka izolácie. Základy pasívneho domu ukladáme na špeciálnu izoláciu s lepšími parametrami.

expand_more
SCHÉMA OBVODOVEJ STENY S PREDSTENOU – PRE PASÍVNY DOM

1. Fermacell – sádrovláknitá doska hr. 15 mm
2. Drevený rám vyplnený tepelnou izoláciou (minerálna vlna) ISOVER, hr. 40 mm
3. Parozábrana
4. Drevený rám 120×60 mm vyplnený tepelnou izoláciou (minerálna vlna) ISOVER
5. Fermacell – sádrovláknitá doska hr. 15 mm
6. Termofasáda – sivý polystyrén s kompletným fasádnym systémom hr. 157 mm

Hrúbka celkovo 457 mm
Súčiniteľ prestupu tepla U = 0,10 W/m2.K

expand_more
DIFÚZNE OTVORENÁ KOŠTRUKCIA OBVODOVEJ STENY

1. Fermacell sádrovláknitá doska hr. 15 mm
2. Montážna predstena s tepelnou iyoláciou y minerálnej vlnz (ISOVER Domo), hr. 40 mm
3. Fermacell VAPOR sádrovláknitá doska s paroyábranou, hr. 13 mm
4. Drevený hranol (smrek) vyplnený tepelnou izoláciou z minerálnej vlny ISOVER Uni, hr. 120 mm
5. Fermacell sádrovláknitá doska hr. 15 mm
6. Tepelná izolácia z minerálnej vlny ROCKWOOL FrontRock MAX E 160 mm
9. Difúzne otvorený fasádny systém hr. 7 mm

Hrúbka celkovo cca 370 mm
Súčiniteľ prestupu tepla U = 0,131 W/m2.K
Požiarna odolnosť REI 30 DP3

Naša štandardná obvodová stena je v energetickej triede A

Konštrukcia domov je vytvorená tak, aby dom spĺňal ekologické a ekonomické vlastnoti moderných drevostavieb. Dnes už môžeme konštatovať, že ide o overenú a spoľahlivú konštrukciu montovaného domu, ktorá vykazuje nielen skvelé kvalitatívne a tepelno-izolačné vlastnosti, ale ponúka širokú variabilitu úprav a dispozičných zmien pri zachovaní kvalitatívnych parametrov domu. Týmto systémom je možné dokonca vybudovať viacpodlažné budovy aj bytové domy.

Ako vyzerá konštrukcia nášho montovaného domu?

Kam ďalej?

null

Materiály montovaného domu

Dokonale vysušené drevo, sádrovláknité dosky a izolácia

null

Steny našich domov

Aké typy stien sú v našich drevodomoch?

null

Konštrukcia drevodomu

Steny, priečky, podlahy, stropy a strecha? Čo ešte tvorí dom?

null

Certifikáty

Máme Európsky certifikát. Aké ešte potvrdenia kvality máme?

null

Ekologické a ekonomické

Zdravé montované domy. Myslíte, že stena nášho domu sa môže jesť?

null

Výhody drevostavby

Prečo si postaviť modernú drevostavbu a nie OSB dom?