Moderné drevodomy, ktoré spĺňajú Blower Door Test

Počuli ste už viackrát slovné spojenie Blower Door Test, ale stále neviete o aký test ide a čo vám prinesie?
Úlohou Blower Door Test-u je odhaliť a odstrániť netesnosti v stavbe, ktoré majú za následok úniky tepla a teda vyššiu spotrebu energií, tvorbu kondenzu a vlhkosti, prievan, prenikanie pachov a hluku z vonka a tiež zhoršenie funkčnosti vzduchotechniky v dome.

Meranie vám poskytne dôležité informácie a pomôže predísť aj riziku vzniku poškodenia objektu – vnikanie vlhkosti do konštrukcií a následné znehodnotenie izolácie. Test vzduchotesnosti sleduje prievan spôsobený netesnosťami. Jeho úlohou je odhaliť nežiadúcu výmenu vzduchu, ktorá má negatívne energetické dôsledky na stavbu. Dokonalá realizácia obálky domu je jedným z jej základných pilierov – je podmienkou pre spätné získavanie tepla napr.vetracím systémom s rekuperáciou.

Celkovú neprievzdušnosť obvodového plášťa budovy stanovuje norma ako hodnotu celkovej intenzity výmeny vzduchu pri tlakovom rozdiele 50 Pa. Magické číslo pre pasívny dom je 0,6 h-1, čo znamená, že za jednu hodinu sa v dome nesmie vymeniť viac ako 60% z celkového objemu vzduchu v budove. Pre nízkoenergetické domy je ideálna hodnota 1,0 hraničná do 1,5 h-1.

Ako prebieha Blower door test?

Blower Door Test sa uskutočňuje metódou tlakového spádu. Test prebieha nasledovne:

  • Uzatvoria sa všetky otvory (komín, ventilácie, okná, kanalizácia, voda, dvere) a do dverí sa zvyčajne osadí rám s ventilátorom.
  • Následne sa pripoja sondy, ktoré merajú vnútorný a vonkajší tlak. Zapne sa ventilátor, ktorý v dome vytvára pretlak alebo podtlak, až kým sa nedosiahne rozdiel 50 Pa medzi vonkajším a vnútorným prostredím.
  • Určitú dobu sa zisťuje, aký objem treba dodávať alebo odoberať a postupne sa znižuje tlakový rozdiel. Výsledky skúšky tlakového spádu ukážu, ako je budova vzduchotesná.

Úniky sa hľadajú špeciálnym ručným zariadením. Ak vzduch stále uniká, môže sa použiť tzv. dymová skúška. Pri teste možno použiť aj infrakameru. Ak uniká teplý vzduch infrakamera dokáže tieto úniky zachytiť.  

Blower door test

Schéma priebehu Blower Door Test-u

Blower door test

Rám s ventilátorom sa zvyčajne osadí do dverí

Drevostavby RD Rymařov spĺňajú Blower Door Test

Áno, je to tak! Naše moderné nízkoenergetické drevodomy spĺňajú Blower Door test – jeho kritériá vzduchotesnosti, bez únikov tepla. Ako to vieme? Okrem precízneho vyhotovenia a know-how pri riešení parozábran, sú naše domy kontrolované aj Blower Door Testom.

Vlastníctvo európskeho certifikátu a ďalších certifikátov kvality znamená, že akýkoľvek náš dom môže byť skontrolovaný. Túto neplánovanú kontrolu úspešne absolvujeme 3-4 razy ročne!

Navyše, na konštrukciu domu vám poskytneme 30-ročnú záruku. Ak si chcete kvalitu našich drevostavieb overiť aj osobne, môžete sa rozhodnúť pre službu Blower Door Test, ktorú pre vás zabezpečíme.

Chcete sa dozvedieť viac?

Ak by ste sa radi dozvedeli o podmienkach testu vzduchotesnosti viac, kontaktujte nás. Radi vám všetko objasníme a zabezpečíme, aby váš dom bol zdravý a úsporný.

Menu