Pasívny montovaný dom Nova 101 – výstavba krok za krokom – 19 videí

V roku 2010 sme v Mladej Boleslavi stavali jeden z prvých pasívnych katalógových domov.

Technológia odvtedy opäť pokročila, ale na tú dobu to bol štandardný dom v pasívnom prevedení, dostupný bežnému záujemcovi.

Architektúra tohto domu vychádzala z katalógového domu a podľa upravená najmä podľa želania klienta. Veľké zasklenia na pasívne tepelné zisky absentujú, ale bolo splnené technické minimum, aby stavba dosahovala požadované tepelné zisky.

Stavba pasívnej varianty má určité špecifiká, ktoré priblížime v tomto unikátnom seriáli. Ak neviete, ako prebieha výstavba rodinného domu RD Rýmařov, tak tu sa dozviete úplne všetko a to nielen za pomoci videa, ale aj dôkladných popiskov každého stavebného dňa, ktoré pre vás pripravilo Obchodné centrum Mladá Boleslav.

V našej reportáži sa venujeme našej najobľúbenejšej drevostavbe Nova 101 v pasívnom prevedení. Ku každému dňu sme spracovali dôkladný opis všetkých vykonávaných úkonov, ktoré vám priblíži naše technologické postupy doplnené o špecifiká pasívnej stavby.

Steny drevostavby Nova 101 v pasívnom prevedení sa líšia svoju hrúbkou a výškou oproti štandardnej skladbe. Izolácia je o 110mm širšia a celková hrúbka steny je 367mm, výška je o 60mm vyššia z dôvodu väčšej hrúbky izolácie v podlahe.

Konštrukcia je navrhnutá ako difúzne uzavretá, preto musia montážnici dodržať vysokú technologickú disciplínu. Zabezpečenie vzduchotesnej obálky je jedným zo základných požiadaviek pre realizáciu pasívnych domov – čo skontrolujeme 2x Blower door testom.

Detaily napojenia okenných a dverových otvorov boli utesnené už pri výrobe v továrni, na stavbe sa bude fólia prelepovať k sebe v montážnych spojoch stien a v napojení na stropnej konštrukcii a na podlahu.

Pokračovanie onedlho!