Povrchové úpravy

Úprava vnútorného povrchu stien domu spočíva v základnom tmelení spojov fermacelových dosák a dodatočnom tmelení na jemno, až kým sa dosiahne rovnomerný prechod medzi doskami. V prípade potreby sa tmelené miesta prebrúsia. Pred samotnou maľbou musíme steny napenetrovať. Nanášame dve penetračné vrtsvy. Prvý krát zriedený roztok v pomere 1:1, druhý krát aplikujeme neriedený náter. Tým sa dostatočne zníži savosť tmelu v špárach a zamedzí sa tak vzniku vlasových trhlín náteru, ktoré vznikajú rýchlou stratou vody a následným zmrštením hmoty.

Finálny povrch stien a stropov, ktorý majú naše domy na kľúč, má v štandarde povrchovú úpravu – bielu maľbu. Tá bude vyhotovená v stupni kvality Q2, ktorá sa hodí na nanášanie matných náterov mohérovými alebo štruktúrovanými valčekmi.

V prípade, že bude stena podkladom pod tapetu, necháme steny vybrúsené do hladka, bez povrchovej úpravy, pretože tapeta sa lepí priamo na sadrovláknitú dosku fermacell. Tapeta by mala byť dostatočne hrubá alebo hrubo štruktúrovaná.

Možné povrchy interiérovej steny z fermacellu:
  1. Nátery umývateľné, disperzné nátery z umelých hmôt, olejové laky, matné laky, akrylátové farby, polymérové farby, polyuretánové farby, epoxidové farby*.
  2. Omietky, umelé omietky, valčekové, štrukturálne omietky a pod. Vždy je nutné akceptovať odporúčania výrobcu omietky*.
  3. Tapety papierové, textlné či z umelých hmôt. Vždy je nutné akceptovať odporúčania výrobcu tapiet*.
  4. Keramické obklady všetky typy môžu byť lepené príslušnými lepidlami.

*Pozn.: Vždy je nutné akceptovať odporúčania výrobcu farby či laku.